Projekt

UWAGA!!!
Rusza kolejna edycja projektu. Od kwietnia 2016 roku projekt będzie realizowany w dziesięciu kolejnych warszawskich placówkach.
Jeśli jesteś szkołą zainteresowaną programem, wypełnij ankietę rekrutacyjną!

ANKIETA

Projekt skłania uczestników (gimnazjalistów, nauczycieli) do zdiagnozowania problemów w szkole (wynikających z estetyki, topografii, relacji) i znalezienia rozwiązania tych problemów w drodze współpracy z projektantem i socjologiem. Szkoła staje się „poligonem doświadczalnym” w procesie oswajania przestrzeni i przystosowywania jej do potrzeb uczniów. Podczas spotkań z socjologiem uczniowie i nauczyciele lokalizują problem, podczas spotkań z projektantem opracowują rozwiązania oraz samodzielnie je wykonują.

Problemy na których odpowiedzią jest projekt:

1Potrzeba pokazania, że za pomocą designu możemy odpowiadać na potrzeby społeczne

2Potrzeba partcypacji, współdecydowania o przestrzeni która nas otacza, potrzeba jej współtworzenia.

3Potrzeba realizowania projektów plastycznych/aranżacyjnych wychodzących od diagnozy potrzeb.

Cele projektu

1Zwiększenie umiejętności młodzieży gimnazjalnej w zakresie pracy projektowej (praca metodą projektu).

2Zwiększenie umiejętności młodzieży gimnazjalnej w zakresie pracy projektowej (praca metodą projektu).

3Wzrost kompetencji cyfrowych w obszarze posługiwania się technologiami internetowymi (samodzielne prowadzenie fotobloga).


SPOŁECZNE:

1Wzbudzenie debaty społecznej na temat organizacji przestrzeni szkolnej.

2Wzrost świadomości potrzeby partycypacji społecznej w procesie usprawniania przestrzeni.

Przebieg projektu

Projekt jest interdyscyplinarnym działaniem, w którym spotkają się gimnazjaliści, nauczyciele (najczęstszy użytkownicy przestrzeni), projektanci, specjaliści od współczesnych technologii, fotografowie, socjolodzy. Punktem wyjścia jest refleksja nad przestrzenią do pracy i nauki. Analizie zostanie poddana zarówno przestrzeń klas, korytarzy, jak również sposób, w jaki wpływa ona na relacje między uczniami czy na komfort uczenia się etc. To ćwiczenie skłoni do zastanowienia się nad sposobami użytkowania przestrzeni, nad tym czego od niej potrzebujemy i jak możemy na nią wpływać, żeby dostosować ją do potrzeb wszystkich jej użytkowników. Opracowanie diagnozy społecznej jest niezbędnym elementem poprawnie zaplanowanego procesu wprowadzania zmian: zarówno, jeśli planowane są całkowicie nowe rozwiązania, jak i gdy konieczność dokonania konkretnych zmian wynika z uciążliwości obecnych warunków. Projekt obejmuje przeprowadzenie minimum trzech spotkań z każdą grupą.


ETAP PIERWSZY / SPOTKANIE PIERWSZE
Podczas pierwszego spotkania socjolodzy pokażą metody na dokonanie diagnozy/badań. Poszukamy odpowiedzi na pytania: gdzie lubi przebywać młodzież na przerwach? co pomaga w uczeniu się w szkole? która sala dobrze wpływa na samopoczucie, a która nie?

ETAP DRUGI / SPOTKANIE DRUGIE I TRZECIE
Zlokalizowany problem nazwiemy a rozwiązań poszukamy z projektantami. Dzięki tym specjalistom nadamy kształt pomysłowi. Projektant czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem procesu projektowania zmiany.

ETAP TRZECI / MIESIĘCZNA EKSPOZYCJA PRAC
Miesięczna ekspozycja pracy, podczas której uczestnicy warsztatów będą zaangażowani w proces ewaluacji, uzyskiwania opinii na temat projektu.

ETAP CZWARTY / PODSUMOWANIE
Finalnie zorganizujemy debatę, podczas której zostanie omówiona praca. Wszyscy razem zastanowimy się, czy jej istnienie wpłynęło na życie szkoły i czy jest elementem pożądanym w przestrzeni. Jeśli instalacja (zmiana) sprawdziła się a użytkownicy przestrzeni chcą, żeby pozostała zostanie na czas nieograniczony w przestrzeni szkoły (za zgodą Dyrekcji). Jeśli z jakiś przyczyn nie sprawdziła się, zrobimy głosowanie i w drodze demokratycznych wyborów zdecydujemy o jej obecności w przestrzeni szkoły.